Thursday, September 23, 2010

tubero subcult

Sign of the hard times: buma-branch out na si Mamang Tubero...Tipong sari-sari store mentality na lahat ng magkalaban sa negosyo, magkatabi...
eto, choose your tubero...

No comments:

Post a Comment