Sunday, May 16, 2010

pinoy slang sub cult

HOHOL = Hang Out Hang Out Lang

used in a sentence: Tara na dito sa bahay, dala ka ng toma, HOHOL tayo.

MOMOL = Make Out Make Out Lang

used in a sentence: Minsan, kapag masyado ang HOHOL, nauuwi sa MOMOL.

No comments:

Post a Comment