Tuesday, February 7, 2012

You do your job, I do my job. Huwag na makialam sa copy na nilalabas ng group ko, hokay!!!???

Para kang multo na hindi maka-move on. Dehin ka na copy. Stop lingering around "my space."

No comments:

Post a Comment