Monday, May 28, 2012

ah, medyo pilit na itong anti-drug slogan na ito... hindi pa rhyming... baduy...


No comments:

Post a Comment