Tuesday, May 22, 2012

ilocano cuisine sub cult

BASTOS... hahahaha! 


puqui puqui = tortang talong
utong = kangkong ata

No comments:

Post a Comment