Monday, May 28, 2012

artsy fartsy sub cult

Ito ang tinatawag na "impromptu installation art"
[Ilagay lang ang bisikleta sa pader na may graffiti ekek, art na!]
No comments:

Post a Comment